JEDNOSTKI NAUKOWE I BADAWCZO-ROZWOJOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła JEDNOSTKI NAUKOWE I BADAWCZO-ROZWOJOWE

Jednostki naukowe i instytuty badawcze to jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych:
a) placówki Polskiej Akademii Nauk,
b) instytuty badawcze, tj. jednostki państwowe działające na podstawie ustawy z dnia 30.IV.2010 r. o instytutach badawczych (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 618),
c) inne, tj. jednostki prywatne, zaklasyfikowane według PKD2007 do działu 72 "Badania naukowe i prace rozwojowe"; 

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Kategoria zbiorcza stosowana w opracowaniach GUS z zakresu statystyki nauki i techniki obejmująca wymienione wyżej rodzaje jednostek.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska