JEDNOSTKA OBSŁUGI NAUKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła JEDNOSTKA OBSŁUGI NAUKI

Jednostka, która obok swoich podstawowych zadań, takich jak działalność informacyjna, upowszechnianie wiedzy i popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, rozwój kultury oraz inne funkcje wspomagające związane z rozwojem nauki i techniki, a w szczególności biblioteka naukowa, archiwum, stowarzyszenie, fundacja, itp., prowadzi również działalność B+R.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Jednostka obsługi nauki" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska