JEDNOSTKA INSTYTUCJONALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła JEDNOSTKA INSTYTUCJONALNA

Podmiot prowadzący działalność produkcyjną (wytwarzający wyroby lub świadczący usługi), posiadający autonomię podejmowania decyzji w zakresie swej działalności oraz prowadzący księgi rachunkowe (pełny zestaw rachunków). W gospodarce narodowej funkcjonują dwa typy jednostek instytucjonalnych: osoby lub grupy osób tworzących gospodarstwa domowe oraz podmioty mające osobowość prawną lub powołane na podstawie przepisów prawnych, które prowadzą działalność na własny rachunek.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Jednostka instytucjonalna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska