RZEŹBA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła RZEŹBA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "jedna ze sztuk plastycznych, której dzieła - również zwane rzeźbami - są kompozycjami trójwymiarowymi (...), nie mającymi na ogół funkcji użytkowych (w przeciwieństwie do architektury i rzemiosła artystycznego). Dzieło rzeźbiarskie może być wolno stojące (w wypadku rzeźby figuratywnej - rzeźba pełnoplastyczna, rzeźba pełna) lub skomponowane łącznie ze swym tłem (relief). Najczęściej używanymi materiałami rzeźbiarskimi są kamień, metale, m.in. brąz, drewno, materiały ceramiczne, gips, wosk, kość słoniowa itp.; w rzeźbie współczesnej stosowanych jest wiele innych materiałów. (...)

W zależności of funkcji artystycznej rozróżnia się rzeźbę samodzielną i monumentalną (dekoracyjną), czyli związaną ściśle z architekturą i założeniami urbanistycznymi, które zdobi i których część stanowi (w architekturze np. portale, fryzy, posągi wieńczące itp.; w urbanistyce pomniki). Pod względem przeznaczenia rozróżnia się: rzeźbę kultową, wotywną, nagrobną, portretową, pomnikową, ogrodową, plenerową itp.; pod względem tematu - rzeźbę przedstawiającą (...) oraz rzeźbę abstrakcyjną."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 362-366.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska