USŁUGI TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła USŁUGI TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

W ustawie o VAT usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania wskazane są dwukrotnie. Raz – w przypadku wykonywania usług kulturalnych, w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b, jako zwolnione z opodatkowania i drugi raz – w załączniku nr 3 do ustawy w poz. 181, jako opodatkowane stawką 8%, na mocy art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 z zastrzeżeniem art. 146f ustawy o VAT.

Umożliwienie zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku usług świadczonych przez twórców i artystów wykonawców uzależnione będzie zatem od tego, czy wykonują oni usługi kulturalne.

Krzysztof Kaźmierski

Źródło definicji (elektroniczne): Opodatkowanie usług artystycznych i kulturalnych
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga