CHAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła CHAT

"Rozmowa" między dwoma lub wieloma użytkownikami komputerów polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych za pośrednictwem Internetu lub innej sieci komputerowej (np. lokalnej).

Stan na 22.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Chat" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła CHAT

Czat (z ang. chat – rozmowa, czytaj tʃæt, używana jest również angielska pisownia chat) – rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych. Wyraz czat (chat), będący zapożyczeniem, zagnieździł się w slangu informatycznym. Najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa jest serwis internetowy służący do komunikacji wielu osób w tzw. pokojach. Zwykle istnieją dwa rodzaje rozmowy – prywatna, której przebieg mogą śledzić tylko dwie osoby oraz publiczna, dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników. W części czatów dostępne są również graficzne emotikony, stworzone dla ułatwienia ekspresji emocji. Taka forma czatu jest w większości oparta o aplet Java lub Flash. Podobną funkcjonalność oferuje IRC. W stosunku do wielu serwisów czatowych ma on dużo lepiej rozbudowane mechanizmy zarządzania pokojami (tam nazywanymi kanałami) oraz uprawnieniami użytkowników. Od słowa czat powstały inne wyrażenia, takie jak czatownik (ewentualnie chatownik)– osoba korzystająca z czatu (chatu), oraz czatować (chatować) - rozmawiać za pośrednictwem czatu. Wraz z postępem technologicznym zwiększającym szybkość internetu i pojawieniem się portali Web 2.0, szybko zauważono, że tradycyjny czat można rozbudować dodając funkcję połączenia audio i wideo. Zrodziło to nowe możliwości w dotychczasowych zastosowaniach komunikacji poprzez internet, zarówno w sferze rozrywki, jak i zastosowaniach biznesowych (konferencje). Ta forma komunikacji zyskała dużą popularność, zarówno w oprogramowaniu komputerowym typu Gadu-Gadu, czy Skype - jak i w wielu portalach dla czatowników.

 (drobne zmiany red. - PI)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Chat" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK