BUDYNEK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BUDYNEK

Obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub nie podpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem lecz spełniających różne funkcje gospodarcze) - budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród.

Stan na 22.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Budynek" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła BUDYNEK

(definicja rekonstruowana)

Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem. Jest on  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Istotnym uzupełnieniem tej ustawowej definicji jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002. Rozporządzenie to zawiera również szczegółowe definicje takich pojęć jak: budynek użyteczności publicznej, budynek gospodarczy, budynek  zamieszkania zbiorowego oraz pomieszczenie mieszkalne.

Stan na dzień 5  listopada 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wersja aktualnie obowiązująca.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk