BADANIA STOSOWANE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BADANIA STOSOWANE

Prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Wynikami badań stosowanych są modele próbne wyrobów, procesów czy metod. 
Przykłady badań stosowanych: 
1. Identyfikowanie przeciwciał związanych z konkretnymi chorobami; 
2. Analiza czynników środowiskowych prowadzona w kontekście oceny programów nauczania mających na celu zniwelowanie szkodliwego wpływu tych czynników na zdolność uczenia się młodzieży; 
3. Analiza zróżnicowań regionalnych i innych danego języka prowadzona w celu określenia wpływu czynników geograficznych i/lub społecznych na rozwój tego języka. (zachowana interpunkcja - BK)

Stan na 22.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Badania stosowane" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska