SPORT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła SPORT

Wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Stan na 22.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sport" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska