SZTUKA POCZTY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZTUKA POCZTY

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "mail art, rodzaj akcji rozpowszechnionych u schyłku lat 60. i na początku 70. XX w. Obejmuje działania dokonywane za pomocą powszechnie dostępnych środków telekomunikacji. Przedstawiciel sztuki poczty E. Prini w 1967 od października do listopada dokumentował przebieg przesyłki zawierającej skrzynkę z gliną, materiałem palnym, mapą i lustrem, która wędrowała trasą: Düsseldorf, Amsterdam, Paryż, Londyn. Ch. Boltański w 1969 wysłał do różnych adresatów 3000 kulek ulepionych z gliny, a V. Agnetti w 1972 drogą telegraficzną przekazywał swoje sentencje na temat języka. W Polsce jako pierwszy, od 1970 uprawiał sztukę poczty A. Wiśniewski."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 403-404.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SZTUKA POCZTY

Mail art (sztuka poczty)— rodzaj działalności artystycznej, kierunek w sztuce drugiej połowy XX wieku, korzystający z poczty jako medium sztuki i narzędzia artystycznego. Inne popularne nazwy to Postal art, czy Communication art. Termin Mail art został spopularyzowany dopiero w latach 70.

Artyści tego kręgu przesyłali listytelegramy, paczki, stanowiące dzieła, często o charakterze konceptualnym (sztuka konceptualna), przesyłano też informacje o własnej działalności artystycznej, czy o własnym życiu, dzieła poezji wizualnej itp., tworząc w ten sposób rodzaj sieci obiegu sztuki poza instytucjami, takimi jak galerie i muzea. Wchodzenie w ten obieg polegało na udostępnianiu swojego adresu pocztowego, a funkcjonowanie wiązało się z interaktywnością (odpowiadanie na przesyłki) – była to więc wymiana pomiędzy twórcami.

Korzystano tu ze specyfiki przesyłki pocztowej: personalizacja odbiorcy, formułowanie uproszczonego komunikatu (telegram), przesyłka i jej opakowanie, pokonywanie przestrzeni (kontakty z odbiorcami z całego świata) i granic (szczególnie w społeczeństwach gdzie istniała cenzura artystyczna), emocje związane z oczekiwaniem na odpowiedź, estetyka znaczków pocztowych i stempli itd. Organizowano też wystawy tego rodzaju twórczości, prezentujące indywidualne kolekcje korespondencji lub nadesłane odpowiedzi artystów na sformułowany problem. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Mail art (sztuka poczty)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska