SZTUKA ZIEMI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZTUKA ZIEMI

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "typ działania plastycznego, rozwinięty w 1968-70, w którym tworzywo i teren działania stanowi ziemia, piasek, skały, a charakteryzują go niezwykłe, wyolbrzymione rozmiary; np. wielokilometrowy rysunek-ścieżka, wykonana w formie zawiązanej pętli na pustyni Nevada w 1969 przez M. Heizera (...)".

Przedstawiciele, m.in.: Robert SmithsonMichael Heizer, Walter de Maria, Robert MorrisChristo (przyp. BK)

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 404.
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SZTUKA ZIEMI

Sztuka ziemi – inaczej land art to działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego fragmentu, lub wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania, obiektu o charakterze artystycznym.

Realizacje tego typu pojawiły się w sztuce w latach 60. XX wieku (wystawa Earthworks1968, Dwan Galery w Nowym Jorku), a największy rozwój przypadł na lata 70. Były to bardzo różne w skali i charakterze działania, monumentalne realizacje, czasami obiekty wielokilometrowe, czy wymagające radykalnych prac ziemnych (przekopy, kopce, rowy), czasem subtelne, trudne nawet do znalezienia w otwartej przestrzeni, lub kompozycje istniejące kilka chwil niszczone np. wiatrem, czy przypływem. Wiele dzieł tego typu było prezentowanych w tradycyjnych instytucjach sztuki (galerie, muzea) w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, szkiców realizacyjnych, map. Początkowo ożywcza formuła tej sztuki spotkała się z refleksją na temat wartości naturalnego krajobrazu, bezcenności nienaruszonej przez człowieka przestrzeni, czego efektem było często ograniczenie monumentalnych przedsięwzięć tego typu. Działania początkowo o charakterze czysto artystycznym, przeniknęły do praktyk projektowych, miały wpływ, i były realizowane w formie i założeniach ogrodów, parków, rozwiązaniach architektonicznych. więcej

(drobne zmiany red. - BK)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sztuka ziemi" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska