JOGA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła JOGA

Joga - w indyjskiej filozofii klasycznej dążenie do wyzwolenia indywidualnego od iluzorycznego świata zjawisk. Karma człowieka stawia granice takiemu wyzwoleniu, które joga może rozszerzyć, niekiedy jednak potrzeba szeregu kolejnych żywotów (wcieleń) do uzyskania stanu "białej iluminacji wewnętrznej". Większość systemóww jogi używa podobnych ćwiczeń [chodzi o]: czystość ciała; ześrodkowanie myśli na jednej cząstce ciała (jak czubek nosa, pępek) aby pozbyć się myśli o świecie; trudne ćwiczenia oddechowe, niezwykłe postawy i tak dalej, zmierzające do osiągnięcia stanu mitycznej ekstazy; sanskrycka joga "ujarzmienie, rygor, dyscyplina duchowa".

(drobne zmiany red. – K.R-S)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 438.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła JOGA

Joga (sanskryt योग) – jeden z sześciu ortodoksyjnych (tzn. uznających autorytet Wed) systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się związkami pomiędzy ciałem a umysłem (świadomością i duchem). Oznacza to, że poprzez odpowiedni trening ciała (w tym ascezę), dyscyplinę duchową (medytację) i przestrzeganie zasad etycznych, deklaruje ona możliwość przezwyciężenia prawa karmana i wyzwolenia praktykującego z kręgu wcieleń (sansara).

Techniki jogiczne, mające w założeniu prowadzić do rozpoznania natury rzeczywistości, poza hinduizmem zostały zaadoptowane przez niektóre religie dharmiczne, jak na przykład buddyzm i dźinizm, poza tym joga jest również bardzo istotna w tantrze.

W celu zniesienia uciążliwości związanych z intensywną praktyką (np. długotrwała medytacja), znacznie rozwinęła się jedna z jej gałęzi zwana hatha-jogą, w świecie zachodnim utożsamiana z zestawem ćwiczeń fizycznych i umysłowych, uprawianych głównie dla zdrowia. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Joga" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła JOGA

„Praktyka jogi przywraca pierwotne poczucie miary i proporcji. Sprowadzeni do własnego ciała, naszego pierwotnego instrumentu, uczymy się na nim grać, próbując wydobyć maksymalny rezonans i harmonię. Z niesłabnącą cierpliwością, codziennie oczyszczamy i ożywiamy każdą komórkę ciała, przystępujemy do ataku, aby odblokować i wyzwolić możliwości, które skazaliśmy już na frustrację i śmierć”. 

Źródło definicji (papierowe): Yehudi Menuhin, Przedmowa do: B.K.S. Iyengar, Joga, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s.11.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit