CERKIEW

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CERKIEW

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "pierwotnie nazwa świątyni chrześcijańskiej w języku starosłowiańskim; w Polsce od końca XV wieku określenie świątyni obrządku wschodniego: kościoła prawosławnego i grecko-katolickiego (unickiego). W architekturze cerkiewnej istnieje wypracowany przez wieki kanon, który przy wszystkich różnicach lokalnych, historycznych i zmianie stylów architektonicznych powinien odpowiadać specyficznym potrzebom świątyni." 

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 64.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła CERKIEW

Cerkiew (z gr. kyriaké – należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej LiturgiiPrawosławni oraz grekokatolicy wierzą, iż jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Cerkiew (budynek)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska