MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

(definicja rekonstruowana)
Dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.  Biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku. 

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, wersja aktualnie obowiązująca.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk