INTERKOLUMNIUM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INTERKOLUMNIUM

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "międzysłupie, odległość między kolumnami budowli, liczona od ich osi pionowych, wyrażana w modułach; w praktyce odległość między krawędziami kolumn. (...) W architekturze starożytnej interkolumnium stopniowo zwiększało się."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 161-162.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INTERKOLUMNIUM

Międzysłupie (Interkolumnium) – odległość między kolumnami budowli, pomierzona od ich osi pionowych. Osiowy rozstaw kolumn w kolumnadzie. Interkolumnium odgrywało bardzo dużą rolę w architekturze starożytnej, stanowiąc podstawę określenia modułu oraz wywierając decydujący wpływ na ustalenie proporcji oraz konstrukcji budowli. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Międzysłupie (Interkolumnium)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska