MODUŁ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MODUŁ

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "w architekturze jednostka miary odpowiadająca wielkości danego elementu architektonicznego, który służy do określania proporcji innych członów architektonicznych; w starożytnej Grecji moduł architektury doryckiej stanowiła szerokość tryglifu, w jońskiej była to zaś średnica lub promień kolumny; na tej podstawie obliczano interkolumnium, wysokość kolumny i proporcje całej budowli; każdy klasyczny porządek architektoniczny, zgodnie z właściwym mu kanonem, rządził się własnym modułem; w starożytności istniał także moduł w rzeźbie (...) <łac. modulus `miara`>" .

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 265.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MODUŁ

Moduł (sztuka) – umowna jednostka miary odpowiadająca wielkości określonego elementu i służąca do wyznaczania proporcji oraz wzajemnych zależności wszystkich elementów całości, stosowana w architekturzerzeźbie i malarstwie. Podporządkowanie dzieła zasadom modularności pozwala uzyskiwać efekt plastyczny ładu, harmonii i rytmu. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Moduł" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska