CYFRYZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CYFRYZACJA

1. Cyfryzacja, inaczej: digitalizacja, techn.: 1) zmiana postaci sygnału z analogowej na cyfrową, 2) zespół działań mających na celu zastępowanie w systemach technicznych urządzeń opartych na technice analogowej układami cyfrowymi.  

2. Digitalizacja (ang. digitalization ‘ucyfrowienie’) – transformacja zapisu (w celu jego dalszego magazynowania, przetwarzania i przesyłania) danych w formie pisanej, drukowanej, dźwiękowej lub w postaci zapisu analogowego na postać cyfrową.

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2004, s.230., Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.32.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła CYFRYZACJA

Cyfryzacja lub digitalizacja – przedstawienie obrazu, dźwięku, dokumentu czy sygnału (zwykle analogowego) w postaci nieciągłego zbioru punktów lub próbek. To, co powstaje, nazywane jest cyfrowym przedstawieniem, cyfrowym obrazem, bądź – w wypadku sygnału – cyfrową formą. Cyfryzacja oznacza więc zamianę sygnału analogowego w cyfrowy. więcej

Stan na 5.01.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Digitizing" w Wikipedii angielskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit