ETNOOBRAZ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ETNOOBRAZ

"Przez etnoobraz rozumiem stale zmieniającą się ludzką panoramę konstytuującą świat, w którym żyjemy. Składają się na nią turyści, imigranci, uchodźcy, azylanci, gastarbeiterzy i inne przemieszczające się grupy i jednostki stanowiące istotny rys tego świata i wywierające  w nieznanym przedtem stopniu wpływ na politykę państw (...) Nie znaczy to, że nie ma już względnie stabilnych społeczności i więzów pokrewieństwa, przyjaźni, pracy i zabawy, jak również więzów urodzenia, sąsiedztwa i innych form przynależności. (...) skoro hinduscy wieśniacy i wieśniaczki myślą o przeniesieniu się nie do Poona czy Madras, lecz do Dubaju i Houston (...) Hmongowie kierują się zarówno do Londynu, jak i do Filadelfii"

Źródło definicji (papierowe): Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków: Universitas, ss.52-53.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga