MECZET

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MECZET

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "moszea, muzułmańska budowla kultowa pełniąca funkcję domu modlitwy. Zasadniczą częścią każdego meczetu jest obszerna sala modlitw (haram) z mihrabem, wskazującym wiernym kierunek (kibla), w którym leży Mekka. W większych meczetach w pobliżu mihrabu znajduje się kazalnica (minbar), wydzielone miejsce dla władcy (maksura) i podium dla czytającego Koran (dakka). Podłoga jest wysłana matami i kobiercami (ze względu na zakaz wchodzenia do meczetu w obuwiu). Salę modlitw poprzedza zwykle dziedziniec (sahn), otoczony kolumnadą (riwak); pośrodku dziedzińca często usytuowana jest studnia lub basen, służące do rytualnych ablucji (...)."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 253-254.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MECZET

Meczet (arab. مسجد masdżidl.mn. مساجد masadżid) – miejsce kultu muzułmańskiego. Słowo meczet oznacza dowolny budynek, w którym oddaje się cześć Bogu, niezależnie od jego architektury. Podstawowym celem istnienia meczetów jest umożliwienie muzułmanom wspólnej rytualnej modlitwy (salat). (...) Pierwsze meczety, takie jak Meczet Kuba i Masdżid an-Nabawi, powstały w VII wieku i stanowiły, po prostu, wyznaczone miejsca pod gołym niebem. Dziś większość meczetów posiada wyrafinowane kopuły i minaretywięcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Meczet" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska