KAPLICA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KAPLICA

Niewielka budowla sakralna wolno stojąca lub połączona z większym kompleksem architektonicznym, a także boczna część kościoła, mająca ołtarz do sprawowania liturgii i tworząca odrębną całość.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kaplica" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KAPLICA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "mała kultowa budowla wolno stojąca lub połączona z większym kompleksem architektonicznym, bądź też wyodbrębnione wnętrze dla niewielkiej liczby wiernych; w szerszym znaczeniu termin ten odnosi się do budownictwa wszelkich kultów, np. pogańskiego w starożytnym Rzymie, buddyjskiego itp., w węższym do budownictwa chrześcijańskiego. W liturgice chrześcijańskiej - niewielka budowla wolno stojąca lub połączona z kościołem, a także wydzielone pomieszczenie z ołtarzem stanowiące część większej budowli, a pełniące wszystkie liturgiczne funkcje kościelne lub ich część. Do najstarszych typów kaplic należą: kościelne, klasztorne, cmentarne, grobowe (mauzolea), kalwaryjne, zamkowe, pałacowe, szpitalne, szkolne; rozróżnia się kaplice związane z określonymi osobami (królewska, biskupia, książęca); charakterystycznym typem są ludowe kapliczki przydrożne (...)."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 175-176.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KAPLICA

Kaplica (łac. cappa zdrobniale capella kapliczka) – niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolno stojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kaplica" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska