PERFORMANCE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PERFORMANCE

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "performance art, pojęcie określające rodzaj działań efemerycznych wykonywanych przez artystów w obecności widzów. Częstym elementem performance są działania parateatralne, przybierające formę zdarzeń o zaplanowanej strukturze i przebiegu czasowym. W odróżnieniu od happeningu artysta stosujący performance najczęściej nie dąży do włączenia do akcji widzów. Elementy performance są obecne w różnych nurtach sztuki nowoczesnej, w futuryzmie, dadaizmie, surrealizmie. Świadomie stosowany jako środek wyrazu artystycznego od początku lat 50. (...) <ang. `wypełnienie, wykonanie`>." 

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 307.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PERFORMANCE

Performance (z ang.: przedstawienie, wykonanie) – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą, jak i materią sztuki. Elementem performance może być właściwie każdy przedmiot, pojęcie, obiekt lub temat wskazany czy zasugerowany przez artystę w trakcie wystąpienia. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Performance" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska