PAŁAC

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PAŁAC

1. Wg "Słownika terminologicznego sztuk pięknych": „reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, od XIX w. także określenie bardziej okazałych gmachów urzędowych i użyteczności publicznej. Budowle typu pałacowego znano od starożytności (Mezopotamia, Egipt, Kreta, Persja)”.

2. Wg "Stylów w architekturze": "Pałac jako budowla mieszkalno-reprezentacyjna jest najważniejszą formą architektury monarchii absolutnej. Nowożytna jego forma, wykształcająca się od XV w., wywodzi się z trzech źródeł: miejskiego domu warownego (wieży mieszkalnej), średniowiecznego zamku, którego obronną funkcjonalność zniosło wprowadzenie broni palnej, tradycji willi rzymskiej.

Ze względu na funkcję i położenie rozróżnia się: pałac wiejski, miejski, pałac na wodzie, myśliwski, letni. 

Na ogół pałac usytuowany jest: na wzniesieniu, niekiedy na miejscu wcześniejszego zamku, nieraz otoczonego wodą, w naturalnym krajobrazie, w obrębie sztucznie ukształtowanego krajobrazu (parku), w punkcie zbiegu osi urbanistycznych."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 298, Źródło definicji (papierowe): Wilfried Koch, Style w architekturze, Warszawa: Świat Książki, 1996, ss. 288-289.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PAŁAC

Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātiumPalātiumPalatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnychrezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Pałac" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska