WLEPKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła WLEPKA

Wlepka (albo vlepka) – mała, samoprzylepna forma plastyczna, tworzona z myślą o ingerencji w przestrzeń publiczną. Przylepiana na ogół bez zezwolenia, przez co traktowana jako wandalizm. Początkowo była to naklejka zawierająca rysunek (grafikafotomontażzdjęcie), tekst, albo jedno i drugie. Wlepki są przyklejane w środkach komunikacji masowej (...) oraz w innych miejscach publicznych (przejściach podziemnych itp.), w miejscu widocznym, np. przy wyjściu z pojazdu, obok tylnych drzwi, głównie w końcu lat 90. XX wieku i pierwszych latach XXI wieku. Obecnie zjawisko to powoli wychodzi z tramwajów i przenosi się w inne miejsca (...). Nadal jest widoczne, zwłaszcza w dużych miastach. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Wlepka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WLEPKA

Wg Aleksandry Niżyńskiej: "(ang. sticker) W polskich publikacjach odpowiednik angielskiej nazwy naklejki jest równie często zapisywano jako vlepka lub wlepka. Vlepki zyskały popularność wśród streetartowców, ponieważ są łatwe w rozprzestrzenianiu i poręczne w przenoszeniu z miejsca na miejsce. Są to małe (...) kawałki papieru samoprzylepnego, zawierającego komunikat językowy lub obrazowy." 

Źródło definicji (papierowe): Aleksandra Niżyńska, Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Warszawa: TRIO, 2011, ss. 76-77.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska