BILLBOARD

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BILLBOARD

Wg Słownika kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku: "oryg. BILLBOARDS [ang.] wielkie tablice do eksponowania reklam, umieszczane przy szosach lub na ścianach budynków, niekiedy używane do wywieszania plakatów ideowych dużych rozmiarów. Także same reklamy i plakaty tamże umieszczane. Billboardy bywają wykorzystywane przez artystów na co dzień nie zajmujących się komercjalnym projektowaniem, pragnących w ten sposób wyjść ze swoimi ideami do zwykłych przechodniów. Tego typu billboardy realizowali m.in.: Daniel Buren, Sue Coe, Joseph Kosuth, Barbara Kruger, John Lennon, Les Levine i Yoko Ono". W Polsce np.: Katarzyna Kozyra (przyp. -  BK)

Źródło definicji (papierowe): Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002, s. 33.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BILLBOARD

Billboard – dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, stosowany głównie w reklamie zewnętrznej. Termin określa też nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Billboard" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska