PLACÓWKA GASTRONOMICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PLACÓWKA GASTRONOMICZNA

Zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Placówki gastronomiczne dzielą się na :
- placówki ogólnie dostępne;
- placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów.
Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Placówka gastronomiczna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga