PARK KRAJOBRAZOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PARK KRAJOBRAZOWY

Obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

 Stan na 18.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Park krajobrazowy" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga