OBOWIĄZEK SZKOLNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznej albo niepublicznej. Rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego) i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 Stan na 18.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Obowiązek szkolny" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga