OBOWIĄZEK NAUKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła OBOWIĄZEK NAUKI

Spełnia się po ukończeniu gimnazjum przez: uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, lub uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w akredytowanych placówkach publicznych i niepublicznych, lub uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne i fizyczne, albo realizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 Stan na 18.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Obowiązek nauki" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga