METROPOLIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła METROPOLIA

W Kościele katolickim i prawosławnym terytorialna jednostka administracyjna (prowincja) składająca się z kilku diecezji sufragalnych (co najmniej 2), na której czele stoi metropolita będący równocześnie arcybiskupem (ordynariuszem archidiecezji).

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Metropolia" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga