LUD

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LUD

Lud (z łaciny populus) to zbiór osób z jednego kraju. Definicja ludu jest bardzo złożona, wywołuje polemiki i nie jest pozbawiona dwuznaczności. więcej

Jest on pojęciem wieloznacznym i nieostrym. Jego odpowiedniki w różnych językach (ang. people, niem. Volk, fr. peuple, wł. popolo) mają nieco odmienne zakresy znaczeniowe, związane z odrębną kulturą i historią danego społeczeństwa. W języku polskim pojęciem "ludu" oznaczano często ludność wiejską (stąd kultura ludowa). Zamiast „ludu” w znaczeniu ogólnym używa się często pojęcia „narodu”. Do tak rozumianego narodu odwołuje się m.in. preambuła polskiej Konstytucji. więcej

Stan na 12.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Lud" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Lud" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła LUD

 Wg Giuseppe Cocchiary: "Lud jest  wyrazicielem pewnego światopoglądu, pewnych postaw duchowych, umysłowych, kulturowych, obyczajowych, cywilizacyjnych, posiadających własne, specyficzne, określone cechy charakterystyczne."

Źródło definicji (papierowe): Giuseppe Cochciara, Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa: PIW, s.16.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga