FOTOMONTAŻ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FOTOMONTAŻ

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "obraz fotograficzny, składający się ze stanowiących ostatecznie jedną całość kilku (dwu lub więcej) obrazów fotograficznych. Fotomontaż wykonuje się albo rzutując na jeden arkusz papieru fotograficznego kolejno kilka negatywów fotograficznych tak, aby w sumie pokryły całą powierzchnię papieru, lub montując obraz z kilku odpowiednio przyciętych obrazów pozytywowych i reprodukując (...) otrzymany obraz. Obecnie fotomontaż otrzymuje się przeważnie za pomocą komputerowego przetwarzania kilku obrazów fotograficznych tak, aby w wyniku otrzymać jeden uprzednio zaprogramowany obraz." 

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 123-124.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska