SZTUKA OGRODOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZTUKA OGRODOWA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "umiejętność planowania, zakładania ogrodów za pomocą elementów przyrodniczych i architektonicznych. Głównym celem sztuki ogrodowej jest zaspokajanie potrzeb estetycznych i utylitarnych człowieka. W jej rozwoju istotną rolę odgrywały też czynniki religijne, filozoficzne, literackie oraz malarskie. Sztuka ogrodowa była znana już w starożytności, m.in. w Egipcie, Asyrii, Babilonii, Persji, Grecji, a zwłaszcza w Rzymie w okresie cesarstwa. Do wielkiego rozkwitu doszła w krajach Dalekiego Wschodu - Chiny, Korea, Japonia, gdzie zakładano głównie ogrody oparte na motywach rodzimego krajobrazu, związane z ideami religijnymi i filozoficznymi. Okazałe założenia ogrodów stworzono także w krajach muzułmańskich (...). We współczesnych ogrodach występują zarówno układy regularne, jak i swobodne kompozycje krajobrazowe; swe odbicie niejednokrotnie znalazły w nich także wpływy japońskie (...)."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, ss. 284-285.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska