BIENNALE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BIENNALE

1. Wg Słownika kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku: "w odniesieniu do sztuki współczesnej najczęściej jest to duża wystawa przeglądowa organizowana co dwa lata. Idea biennale wywodzi się z wielkich wystaw światowych, organizowanych od 1851. Najstarszym i najbardziej znanym biennale sztuki jest biennale weneckie, ustanowione w 1895 (...)."

2. Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "nazwa imprezy (wystawy, festiwalu) zwykle międzynarodowej, organizowanej co dwa lata. Najstarsze biennale weneckie (Esposizione Biennale Internazionale d`Arte di Venezia) odbywa się regularnie od 1895 z przerwami w czasie wojen światowych i w 1968. Jest to wystawa sztuki nowoczesnej połączona z wystawami retrospektywnymi; w ostatnich dziesięcioleciach biennale mają przeważnie charakter tematyczny bądź problemowy (...). Jury ma skład międzynarodowy. Komitet organizacyjny biennale weneckiego wydaje czasopismo La Biennale di Venezia i prowadzi archiwum sztuki nowoczesnej (...)."

Źródło definicji (papierowe): 1. Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk: słowo.obraz terytoria, 2002, ss. 32-33., Źródło definicji (papierowe): 2. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 44.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BIENNALE

Biennale (z . "dwuletni") – wydarzenie, najczęściej impreza artystyczna, mające miejsce co dwa lata lub trwające dwa lata. Biennale mają zazwyczaj charakter międzynarodowy.

Na biennale wystawiane mogą być dzieła z wybranej dyscypliny sztuki: np. biennale plakatu, biennale architektury, biennale tańca towarzyskiego lub kilku dyscyplin – biennale sztuki. Przy okazji biennale organizowane są często inne wydarzenia artystyczne, które z czasem bywają włączone do programu imprezy. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Biennale" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska