MUZEALIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła MUZEALIA

Są to przedmiot[y] o trwałej wartości kulturowej (historycznej, naukowej, poznawczej, estetycznej), politycznej lub społecznej, podlegający ochronie prawnej i należący do zbiorów muzealnych, tzn. objęty inwentarzem zabytków w muzeum. Muzealia zostały pogrupowane według działów (dyscyplin) zależnie od dziedziny, do której należą i prezentowane są w formie ekspozycji działowych lub tematycznych.

Stan na 12.01.2011 r.

Przedmioty o trwałej wartości kulturowej (historycznej, naukowej, poznawczej, estetycznej), politycznej lub społecznej, podlegające ochronie prawnej i należące do zbiorów muzealnych, tzn. objęte inwentarzem zabytków w muzeum. Zgodnie z ustawą o muzeach, muzealiami są "rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów".

Stan na: 22.11.2013 r.

Źródło definicji (papierowe): 1) Kultura w 2009 roku, Warszawa: GUS, 2010, s.175.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) hasło "Muzealia" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MUZEALIA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: Muzealia, lp. Muzealium (przyp. - BK) "Każdy przedmiot związany z działalnością człowieka lub z jego otoczeniem, wchodzący w wyznaczony statutem zakres zbiorów muzeum rejestrowanego. Wśród grup muzealiów wyróżniają się materialne ślady (dowody twórczości artystycznej, naukowej), dokumentacje historii kultur, dokumentacje przeobrażeń kultury."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN 1996, s. 270.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła MUZEALIA

(definicja rekonstruowana)
Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum lub własność podmiotu, który utworzył muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowią dobro narodowe.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, wersja aktualnie obowiązująca.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk