BIBLIOTEKA NAUKOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BIBLIOTEKA NAUKOWA

Biblioteka, która służy potrzebom nauki i kształcenia, zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.
Stan na 15.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Biblioteka naukowa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga