EKSPOZYCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła EKSPOZYCJA

Każdorazowe wystawienie w różnych miejscach tego samego zestawu eksponatów pod tym samym tytułem. Wystawa eksponowana tylko w jednym miejscu stanowi tylko jedną ekspozycję.

Stan na 15.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ekspozycja" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga