MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA SPOŁECZNIE

Młodzież, której zachowania pozostają w sprzeczności z powszechnie uznawanymi normami i oczekiwaniami społecznymi. Wymaga ona stosowania specjalnej organizacji wychowania i nauki w celu eliminacji przyczyn i przejawów niedostosowania.

(jest to jedyna definicja młodzieży w Słowniku Pojęć GUS - BF)

 Stan na 20.01.2012 r.; sprawdzony 13.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Młodzież niedostosowana społecznie" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga