CZYTELNIK ZAREJESTROWANY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła CZYTELNIK ZAREJESTROWANY

Osoba lub organizacja, która w ciągu roku sprawozdawczego została zarejestrowana w bibliotece (przez dokonanie co najmniej jednego wypożyczenia) w celu korzystania z dokumentów na miejscu lub poza biblioteką.

Stan na 11.11.2013 r.

Użytkownik zarejestrowany, który wypożyczył na zewnątrz co najmniej jedną pozycję w okresie sprawozdawczym.

Stan na 13.11.2015 r.

(Zmieniła się nazwa i treść definicji - por. adres - z wątpliwym rezultatem)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Czytelnik zarejestrowany" w Słowniku Pojęć GUS, hasło " Czytelnik (użytkownik aktywnie wypożyczający) w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga