ŹRÓDŁO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ŹRÓDŁO

"Pojęcie i wyrażenie <źródło", przyjęło się i rozszerzyło na razie głównie w nauce o dziejach, służąc do określenia materyału, z którego ta ostatnia czerpie swoje wiadomości i poznanie, Bernheim określa źródła historyczne, jako <wyniki ludzkich usiłowań, albo pierwotnie przeznaczone dla przechowywania pamięci i dowodów zdarzeń dziejowych i wogóle wszystkich faktów historycznych, albo też mocą swego istnienia, powstania i innych szczególnych warunków najbardziej nadające się do roli takich świadectw i pomników" (...) Określenie to musimy jednak rozszerzyć także na materyał służący pracy naukowej w ogólności, w takim jej zakresie, w jakim ją rozumie i obejmuje rozbiór niniejszy.(...) Możemy wprawdzie zaznajomić się z przedmiotem naszego poznania, zapewne że w nieco zmienionej postaci, w oświetleniu naukowem i naukowem opracowaniu, kiedy już przez wiele rąk przejść zdołał. Ukaże się nam  on jednak w mniej lub więcej odmiennej od pierwotnej postaci, obładowany wszelkiego rodzaju dodatkami, których niepodobna mu jest w ciągu dłuższej drogi uniknąć. Niezmąconą świeżość i pełnię materyał nasz zachowuje tylko w miejscu swego pierwotnego pochodzenia. Tam też powinniśmy dotrzeć aby módz czerpać z istotnego źródła wiedzy. (...) Im bardziej się wszakże oddalamy od pierwotnych, rodzimych gniazd wiedzy, tem  mniej może być mowy o źródłach naukowych i o źródłach poznania." (pisowania oryginalna – BF)Źródło definicji (papierowe): Leopold Fonck S.J., Praca naukowa. Przyczynek do metodyki studyów uniwersyteckich, Kraków: G. Gebethner i S-ka,1910, ss.108-109.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga