UKŁAD POTRZEB

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła UKŁAD POTRZEB

Pojęcie układu potrzeb jest w proponowanej tu teorii żywej kultury szersze niż powszechnie używana koncepcja hierarchii potrzeb. Współcześnie, (a nie ma powodu by sądzić, że również w odniesieniu do przeszłości) rzadko można zasadnie mówić (i mieć do czynienia) z hierarchicznym i stabilnym uporządkowaniem potrzeb, zarówno jednostkowych, jak i grupowych.  Znacznie częściej  pojawiają się niestabilne i sytuacyjnie zmienne ich układy. W zależności od sytuacji, postawy i układu wartości jednostka lub  nawet grupa może np. przedłożyć potrzebę wierności zasadom, nad potrzebę zaspokojenia głodu czy bezpieczeństwa; w innym wypadku potrzeby te mogą się znaleźć w konflikcie albo ich zaspokojenie może być uzależnione od rozwoju sytuacji itd. Warto zauważyć, że w takim ujęciu  "piramidalna" hierarchia potrzeb  jest tylko jednym z  wielu  możliwych  modeli empirycznie występujących układów i nie reguluje w bezwzględny sposób ludzkich zachowań.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga