ŚWIAT ŻYCIA CODZIENNEGO (RZECZYWISTOŚĆ PODSTAWOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ŚWIAT ŻYCIA CODZIENNEGO (RZECZYWISTOŚĆ PODSTAWOWA

Wg Alfreda Schütza (1953), 2008: "<Świat życia codziennego> powinien być rozumiany jako świat intersubiektywny, który istniał długo przed naszymi narodzinami i był doświadczany oraz interpretowany przez innych - naszych przodków - jako świat zorganizowany. Obecnie dany jest naszemu doświadczeniu i interpretacji. Podstawą wszelkiej interpretacji świata jest zasób uprzednich doświadczeń, zarówno naszych własnych, jak i przekazanych nam przez rodziców i nauczycieli, które w postaci <wiedzy podręcznej> służą jako schemat odniesienia."

Źródło definicji (papierowe): Alfred Schütz, O wielości światów, Kraków: Nomos, 2008, s.18.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga