TRYBALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TRYBALIZM

Wg Encyklopedii PWN (bd): Trybalizm, termin określający tendencję do utrzymywania się przednar. podziałów i odrębności plemiennych;trybalizm może dotyczyć społeczeństw tradycyjnych, jak również nowych struktur etnicznych pojawiających się w ośrodkach zurbanizowanych, charakteryzujących się określonymi więzami i lojalnością plemienną oraz relacjami międzyplemiennymi; w społeczeństwach plemiennych jest czynnikiem hamującym kształtowanie się narodu; ideologia trybalistyczna ma na celu nie tylko utrzymanie tradycyjnych form plemiennych, ale także zakłada odradzanie przeszłych wzorców społ. organizacji lub ich częściową rekonstrukcję w obrębie państwa nar. oraz ich adaptację do nowych warunków.
Źródło definicji (elektroniczne): Hasło "trybalizm" w Encyklopedii PWN, bd
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga