WYCINEK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła WYCINEK

Wg Ervinga Goffmana 1974 (2010): "Termin <wycinek> (strip) będzie używany w odniesieniu do każdego arbitralnie wybranego fragmentu ze strumienia bieżącej czynności, włączając w to sekwencje - rzeczywistych czy fikcyjnych - wydarzeń, tak jak są one widziane z perspektywy tych, którzy są subiektywnie zaangażowani w podtrzymywanie zainteresowania nimi. Wycinek nie ma odzwierciedlać naturalnego podziału, jakiego dokonują podmioty analizy badawczej czy też podziału  analitycznego, jakiego dokonują osoby studiujące daną kwestię. Będę używał tego terminu tylko dla oznaczenia każdej porcji surowych wydarzeń (niezależnie od ich statusu w rzeczywistości), na które chcemy zwrócić uwagę zaczynając analizę."

Źródło definicji (papierowe): Erving Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Kraków: Nomos, 2010, ss.11-12.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga