DECORUM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DECORUM

Wg Jana Białostockiego (2009): "W pojęciu decorum zbiegają się dwa lekko różniące się znaczenia: z jednej strony rozumiano przez decorum <odpowiednie przedstawienie typowych aspektów życia ludzkiego>, z drugiej strony < szczególną zgodność z tym, co przystojne i właściwe w zakresie smaku, a bardziej jeszcze moralności i religii>; ponadto pod decorum rozumiano często <ścisłe zachowywanie prawdy przekazu literackiego>. Z ideą charakteru łączy się najczęściej pierwsze rozumienie terminu; dla wyrażenia pojęcia decorum w tym sensie posługiwano się także terminem costume."

Źródło definicji (papierowe): Jan Białostocki, O dawnej sztuce jej teorii i historii, Gdańsk: Wyd. słowo/obraz/terytorium, 2009, s. 50.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga