KOMPETENCJA ARTYSTYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KOMPETENCJA ARTYSTYCZNA

Wg Pierre'a  Bourdieu, Alaina Darbela i Dominique Schnapper (1969): "Kompetencję artystyczną definiuje się jako uprzednią znajomość specyficznie artystycznych zasad podziału, które pozwalają na usytuowanie jakiegoś przedstawienia (représentation) za pomocą wskazówek stylistycznych zawierających między innymi możliwości przedstawiania tworzące uniwersum artystyczne."

Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Dominique Schnapper, L'Amour de l'art. Les Musées d'art européen et leur public, Paris: Editions de Minuit, 1969, s.73; cyt. za: Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, s.100.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga