ZAŁOŻENIA BADAWCZE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła ZAŁOŻENIA BADAWCZE

Wg Renate Mayntz, Kurta Holma i Petera Hübnera (1969) 1985: "Nikt  dziś już chyba nie zaprzeczy, że bez założeń teoretycznych badanie nie tylko jest bezowocne, ale wręcz niemożliwe. (...) Wystarczy uprzytominć sobie np., że weryfikacja hipotez przyczynowych metodą eksperymentalną ma sens tylko wówczas, jeżeli zakłada się zarówno istnienie, jak i zasadniczą poznawalność praw rządzących realnymi zależnościami społecznymi."

Źródło definicji (papierowe): Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa: PWN, 1985, s.31.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga