SYLOGIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SYLOGIZM

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "(1) Wnioskowanie o dwu przesłankach, w których zarówno przesłanki, jak i wniosek są klasycznymi zdaniami kategorycznymi (tzn. typu: SaP, SeP, SiP, SoP), przy czym przesłanki mają jeden i tylko jeden termin wspólny, każdy zaś termin wniosku występuje nadto w jednej i tylko jednej przesłance.Przykład: Każdy metal jest pierwiastkiem. Każdy sód jest metalem. Zatem: każdy sód jest pierwiastkiem (...)"

Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, s.280.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga