PANOWANIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła PANOWANIE

Wg Maxa Webera (1922): "Istnieją trzy czyste typy prawomocnego panowania. Jego uprawomocnienie może mieć głównie charakter:

1. racjonalny - opierać się na wierze w legalność ustanowionych porządków i prawa wydawania poleceń przez osoby powołane przez nie do sprawowania panowania (panowanie legalne), lub

2. tradycjonalny -  opierać się na powszedniej wierze w świętość obowiązujących od zawsze tradycji i prawomocność obdarzonych przez nie autorytetem osób (panowanie tradycjonalne), albo w końcu

3. charyzmatyczny - opierać się na niepowszednim oddaniu osobie uznawanej za świętą, za bohatera czy wzorzec, i objawionym lub stworzonym przez nią porządkom (panowanie charyzmatyczne).

Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Gospodarka i Społeczeństwo, Warszawa: PWN, 2002, s.160.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga