KAPITAŁ SZKOLNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KAPITAŁ SZKOLNY

Pierre Bourdieu (1979): "Ten kapitał stanowi bowiem gwarantowany produkt skumulowanych skutków kulturowej spóścizny przekazywanej przez rodzinę oraz kulturowego rozpowszechniania wiedzy przez szkołę (skuteczność tego ostatniego zależy od wartości kulturowego kapitału bezpośrednio odziedziczonego po rodzinie)."

Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, 2005, s.32.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga