SZKOŁA WYŻSZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła SZKOŁA WYŻSZA

Jednostka stanowiąca część systemu nauki polskiej i systemu edukacji narodowej, której ukończenie pozwala uzyskać dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i uzyskanie wykształcenia wyższego.

(Stan na: 7.10.2018 r.)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Szkoła wyższa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga